EN | TH
บริการห้องพัก มาตรฐาน 150 ห้อง พร้อมสิ่ง อำนวย ความสะดวก
ครบครัน
อ่านต่อ >
ห้องประชุม กว้างใหญ่ สะดวกสบาย เหมาะสำหรับ จัดงานเลี้ยง งานสำคัญต่างๆ
อ่านต่อ >
บริการ อาหาร ไทย และ อาหารนานาชาติ มีดนตรี เคล้าเสียงเพลง มีมุมพักผ่อน ริมสระว่ายน้ำ
อ่านต่อ >
โรงแรม Banchang Palace ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อาทิ หาดน้ำริน หาดพลา พาดพยูน
อ่านต่อ >
หาดน้ำริน
หาดน้ำรินเป็นชายหาดเก่าแก่ ที่อยู่ในตำบลบ้านฉาง
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เนื่องจากแนวลาดชัน
ของชายหาด ตลอดแนว จะมีน้ำรินจากใต้ดินตลอดปี
มีหาดทรายขาวละเอียด สลับแนวหิน และโขดหิน
ตามธรรมชาติ ดูสวยงามแปลกตา มีน้ำทะเลใสเป็นสีฟ้า
เหมาะกับการเล่นน้ำ และพักผ่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดระยอง ที่มีความสวยงาม
ชายหาดน้ำริน มีลักษณะเป็นชายหาดทอดยาว ปลาย
หาดจะมีรูปปั้นปลาพยูนอยู่บนหิน มีศาลาสำหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนได้พักผ่อน
หาดพลา
เป็นชายหาดที่มีต้นสนเรียงเป็นทิวแถว บรรยากาศร่มรื่น
เป็นธรรมชาติ ทรายขาวทอดยาวมีทางเท้า สำหรับเดินชม
ทัศนียภาพของชายหาดพลา
หาดพยูน
ชายหาดขนาดเล็กๆ บรรยากาศสงบเงียบ มีความเป็น
ธรรมชาติ หลงเหลืออยู่มากมาย สามารถลงเล่น้ำ ได้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ ตามประวัติของชาวท้องถิ่น เป็นทะเลที่มีความ
สมบูรณ์ ด้วยหญ้าทะเล และเป็นถิ่นอาศัยของปลาพยูน
จำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหาดทรายนี้ว่า หาดพยูนจนเป็น
ชื่อเรียก มาจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของหาดพยูน ก็คือความ
สวยงามของธรรมชาติ มีหาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีใส และ
บริเวณชายหาดมีชุมชน ที่ทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่น่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง และเราสามรถ
ซื้อหาของทะเลสดๆ ได้จากที่นี่
 
สนามกอล์ฟ ดิเอ็มเมอรัล กอล์ฟ คอร์ส
สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรู (ระยองกรีนวัลเล่ย์คันทรีคลับ)
 
สนามกอล์ฟอีสเทิร์นสตาร์
 
ตลาดสดเทพจินดา
 
Tesco Lotus
 
Copyright 2012 : BanchangPalaceHotel.com, Develop by tonnamsai.com